Есеи

29 08, 2022

Поетика на патувањето, патување на поет(ик)ите

2022-08-31T20:02:39+00:00 август 29th, 2022|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 145 - 146|

(десет несовршени одговори на прашањето: зошто патуваат писателите?) Ако си го поставиме навидум едноставното прашање „зошто патуваат писателите?“ во оваа [...]

30 03, 2022

КУЛТОТ КОН МЛАДОСТА И МИТОТ ЗА „СИНГЛ“ ДЕВОЈКИТЕ И МАЈКИТЕ

2022-04-04T09:39:01+00:00 март 30th, 2022|Categories: Есеи, Литература, Блесок изданија, Блесок бр. 142|

Женското тело често е во фокус на популарната култура, а четвртиот бран на феминизмот ја гради својата теорија токму врз [...]

15 08, 2021

ПРЛИЧЕВИОТ ПРЕПЕВ НА ХИМНАТА КОН ДЕМЕТРА ОД КАЛИМАХ

2021-08-17T20:57:26+00:00 август 15th, 2021|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 138 - 139|

Освен работата врз препејувањето на Хомеровите Илијада и Одисеја, според кажувањето на Е. Спространов, денес постојат сигурни индиции дека Прличев [...]

31 05, 2021

Ултимативна поезија на егзистенцијалниот револт – Една минута за една деценија живот на степскиот волк-

2021-06-02T19:52:39+00:00 мај 31st, 2021|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 137|Tags: |

Почитуван претседателе на МАНУ, Љупчо Коцарев, почитувано и драго семејство на Богомил, почитувани академици, уважени колеги и пријатели. Дозволете ми [...]

31 03, 2021

ИДЕНТИТЕТОТ Е ПРИКАЗНА…

2021-04-03T19:09:51+00:00 март 31st, 2021|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 136|

Неколку напомени за идентитетските прашања и дилеми во есеите на Горан Стефановски По неколкудецениската присутност на расправите за идентитетските наративи, очекувано [...]