Есеи

6 06, 2023

Концепцијата на светот во македонските народни легенди

2023-06-08T11:50:33+00:00 јуни 6th, 2023|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 150|

Општо гледано, концепцијата на светот во македонските народни легенди во себе го крие сето тоа што претхристијанскиот и христијанскиот религиозно-филозофски [...]

6 06, 2023

Бајката и бајковитото и хронотопот на јужнословенскиот Балкан

2023-06-08T11:50:30+00:00 јуни 6th, 2023|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 150|

Бајката и бајковитото во македонската современа литература се појавува секогаш како „магична формула“низ чијашто жанровска матрица се изразуваат пресвртните и [...]

29 08, 2022

Поетика на патувањето, патување на поет(ик)ите

2022-08-31T20:01:39+00:00 август 29th, 2022|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 145 - 146|

(десет несовршени одговори на прашањето: зошто патуваат писателите?) Ако си го поставиме навидум едноставното прашање „зошто патуваат писателите?“ во оваа [...]