Индра

7 12, 2012

Постмодернистичките стапици во драмите на Горан Стефановски

2018-12-21T10:47:12+00:00 декември 7th, 2012|Categories: Индра, Книги, Есеи|

Магистерски труд од Александра Димитрова (2012) Едиција Индра, книга 10 Магистерскиот труд на Александра Димитрова со наслов „Постмодернистичките стапици [...]

6 12, 2012

Глокализација

2018-12-05T11:35:05+00:00 декември 6th, 2012|Categories: Индра, Книги, Есеи|

Електронски медиуми во Југоисточна Европа, уредил Холгер Бриел (2009) (Книгата е отпечатена на англиски.) Едиција Индра, книга 04 Оваа книга [...]

5 12, 2012

Мојот занает

2018-12-05T12:18:19+00:00 декември 5th, 2012|Categories: Индра, Книги, Есеи|

Ликовни есеи од Бојан Иванов (2009) Едиција Индра, книга 03 Д-р. Бојан Иванов го пополнува секогаш недоволно исполнетиот простор на [...]