Блесок бр. 90

//Блесок бр. 90

мај-јуни, 2013

30 06, 2013

Поетика на патувањето, патување на поет(ик)ите

2018-08-21T17:20:49+00:00 јуни 30th, 2013|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 90|

(десет несовршени одговори на прашањето: зошто патуваат писателите?)Ако си го поставиме навидум едноставното прашање „зошто патуваат писателите?“ во оваа пригода [...]