Блесок бр. 61-62

//Блесок бр. 61-62

јули-октомври, 2008

11 10, 2008

Марко Крале си ја губи силата – ден потоа

2018-08-21T17:21:09+00:00 октомври 11th, 2008|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 61-62|

(Интерпретација на песната „Одземање на силата“ од Блаже Конески)1. Китанчев и Конески, и нивниот прототекст Колку повеќе читав и препрочитував, [...]