Блесок бр. 44

//Блесок бр. 44

септември-октомври, 2005

1 09, 2005

Поимите за јазикот и разликата кај Хајдегер и Дерида

2018-08-21T17:21:30+00:00 септември 1st, 2005|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 44|

Во неговата статија „Знак настан контекст“, Жак Дерида зборува за претпоставката според која записот е „средство за комуникација“ што ги [...]