Блесок бр. 35

//Блесок бр. 35

март-април, 2004

1 04, 2004

Отелотворување на зборот и изрекување на телото

2018-08-21T17:21:38+00:00 април 1st, 2004|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 35|

Кон поимот на политичкото кај Морис-Мерло-ПонтиТело, збор, интерсубјективност Изминаа 100 години од издавањето на Logishe Untersuchungen и со прашањето за [...]

1 04, 2004

Подвижното кино на Министерството за просвета

2018-08-21T17:21:39+00:00 април 1st, 2004|Categories: Осврти, Галерија, Блесок бр. 35|

(1944-1950)#1 Подвижните кина најчесто се поврзуваат со пионерските денови на кинематографијата. Во недостиг на постојани киносали, градовите и помалите места [...]