Блесок бр. 22

//Блесок бр. 22

август-септември, 2001

1 10, 2001

Територијални апории: имагинарните и реалните аспекти на локацијата

2018-08-21T17:21:54+00:00 октомври 1st, 2001|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 22|

(на Балканот)Вовед Во овој краток есеј се обидувам да ја истражам улогата што локацијата – просторната и географската ситуираност, како [...]