Блесок бр. 145 – 146

//Блесок бр. 145 - 146

август, 2022

29 08, 2022

Поетика на патувањето, патување на поет(ик)ите

2022-08-31T20:01:39+00:00 август 29th, 2022|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 145 - 146|

(десет несовршени одговори на прашањето: зошто патуваат писателите?) Ако си го поставиме навидум едноставното прашање „зошто патуваат писателите?“ во оваа [...]

29 08, 2022

Поетика на патувањето, патување на поет(ик)ите

2022-08-31T20:02:39+00:00 август 29th, 2022|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 145 - 146|

(десет несовршени одговори на прашањето: зошто патуваат писателите?) Ако си го поставиме навидум едноставното прашање „зошто патуваат писателите?“ во оваа [...]