Блесок бр. 10-11

//Блесок бр. 10-11

август-ноември, 1999

1 10, 1999

Дионизискиот феномен и метаморфозите во македонската народна литература

2018-08-21T17:22:08+00:00 октомври 1st, 1999|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 10-11|

Дионизискиот култ кај Елините доаѓа од Тракија и Македонија,1F а според некои мислења се смета дека има малоазиско потекло2F. Митот [...]

1 10, 1999

Жанрот и формата на кантатата „Сердарот“ од Властимир Николовски

2018-08-21T17:22:08+00:00 октомври 1st, 1999|Categories: Осврти, Звук, Блесок бр. 10-11|

Обемниот творечки опус на истакнатиот македонски композитор и педагог Властимир Николовски ги вклучува речиси сите жанри и форми својствени на [...]

1 10, 1999

кон изложбата на Димитар Пандилов

2018-08-21T17:22:08+00:00 октомври 1st, 1999|Categories: Осврти, Галерија, Блесок бр. 10-11|

(избрани осврти)#1 Колку што Димитар Пандилов според својата природа беше скромен, благороден и емотивен романтичар, толку неговото дело остави „агресивна“ [...]