Блесок бр. 04

//Блесок бр. 04

август-септември, 1998

1 08, 1998

Македонскиот филм во балканскиот културен интертекст

2018-08-21T17:22:15+00:00 август 1st, 1998|Categories: Блесок бр. 04, Критика, Литература|

1. Главната методолошка потпорна точка, од која поаѓа овој текст, произлегува од семиотичко-типолошкиот пристап на Тартуската школа во чии рамки, [...]