Џон Стјуарт Мил

/Џон Стјуарт Мил
Џон Стјуарт Мил 2018-08-21T17:18:24+00:00

Project Description

Џон Стјуарт Мил (1806–1873) е англиски филозоф, политички економист и феминист. Дал значаен придонес во општествената теорија, политичката теорија и политичката економија. Бил наречен „највлијателниот англиски филозоф на деветнаесеттиот век“. Неговиот концепт на слободата ја оправдувал слободната на поединецот наспроти неограничента државна контрола. Мил ги искажал своите гледишта на слободата со тоа што покажал дека желбата на човекот за подобрување на околностите и за самоподобрување е единствениот извор на вистинска слобода. Тој е приврзаник на утилитеријанизмот, етичка теорија што ја развил Џереми Бентам. Во неговите дела, меѓу дургите, се вбројуваат: За слободата, Духот на времето, За природата, и др.

Related Articles