Џон Блеквуд

/Џон Блеквуд
Џон Блеквуд 2018-08-21T17:18:27+00:00

Project Description

Џон Блеквуд е куратор, предавач и писател специјализиран за современа ументост. Има посебен интерес за современата ументост на Западниот Балкан, откако живеел во Сараево и во Скопје од 2011-14. Сега е во Шкотска, но продолжува да работи и во Шкотска и во поранешната Југославија.
Бил куратор на изложби во Цетиње, Лондон, Сараево, Скопје, Загреб, Талин, Аберден и Единбург, а освен со потрадиционални медиуми – слика и скулптура, има искуство со работење со перформанси, инсталации, звук, видео и поврзана уметност.
Џон има објавено шест книги и бројни статии. Најнова е Вовед во современата уметност на Босна и Херцеговина (дуплекс 100m2, Сараево, 2015) и Критичната уметност во современа Македонија (Мала галерија, Скопје, 2016). Неговата следна изложба ќе биде приказ на шест современи македонски ументици во Самерхол Единбург, во октомври 2017 година.
Има предавано на различни универзитети во Англија и во Босна и Херцеговина, а сега предава критични и контекстуални студии на Gray’s School of Art, Robert Gordon University, Aberdeen.

https://jonblackwood.net/

Related Articles