Јасмиинка Марковска

/Јасмиинка Марковска
Јасмиинка Марковска 2018-08-21T17:18:18+00:00

Project Description

Јасминка Марковска е истражувач, писателка и преведувач од Скопје. Има студирано и работено во Македонија, САД и Норвешка, каде што и живее во моментов. Нејзините истражувања засегаат различни теми: перформанс, театар, култура и културна продукција, книжевност, модерна социоантропологија и модернитет. Таа е исто така и драмски писател, и има објавено значителен број трудови, како и една монографија за Ибзен и неговите дела. Преведува од/на норвешки и англиски јазик.

Related Articles