Јана Бењова

/Јана Бењова
Јана Бењова 2018-08-21T17:18:01+00:00

Project Description

Јана Бењова (1974) – поетеса и прозаистка. Завршила студии по драматургија во Братислава во 1998 година. Го издавала списанието Парк, а работела и како уредничка во словачкиот дневен весник Сме. Нејзините поетски книги можат да се протолкуваат како мозаичен збир од стилизирани дневничарски записи, реминисценции и белешки регистрирани во чувствителниот и бистар свет на субјектот. Во нив преовладува исто така и детската оптика, а важно е за авторката и истакнувањето на графичките и ликовните елементи во книгите. Постмодерните постапки кај неа стануваат носители на релаксирачката и рекреациската функција на литературата. Таквите знаци се содржани и во тематиката, јазикот и композицијата на нејзините прозни книги: Паркер (2000), Тринаесет раскази и Јан Мед (2003) и Планот за испраќање – Кафе Хиена (2008).

Related Articles