Трајанка Кортова

/Трајанка Кортова
Трајанка Кортова 2018-08-21T17:18:23+00:00

Project Description

Трајанка Кортова е родена во 1983 година во Струмица. Додипломските студии по Англиски и шпански јазик и книжевност ги завршила на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, каде и одбранила магистратура од областа Англиска книжевност. Предмет на нејзиниот истражувачки интерес е постколонијалната книжевност, особено преку компаративна анализа на дела од англиското и шпанското говорно подрачје.

Related Articles