Теута Арифи

/Теута Арифи
Теута Арифи 2018-08-21T17:18:06+00:00

Project Description

раскажувач, поет и есеист. Родена 1969. Доцент при Катедрата за албанска филологија на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.
Објавени книги: поезија – Моја географија, 1996; збирка раскази – Седум магични денови, 1996; студии – Егзистенцијален феминизам, објавена на албански и на македонски јазик, 1997; Жената во процесот на транзиција во Македонија, во коавторство со М. Најчевска и Н. Габер, 1997; Албанската жена (докторска дисертација); есеј – Жените и поделбата на моќта, 1999.

Related Articles