Сузана Милевска

/Сузана Милевска
Сузана Милевска 2018-08-21T17:17:48+00:00

Project Description

Сузана Милевска, теоретичар на уметноста и куратор, родена е во 1961 година во Битола (Македонија). Во 1984 дипломирала на групата за Историја на уметност на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во 1993/94 студирала на Централно европскиот универзитет во Прага Историја и философија на уметност и архитектура. Во моментов го подготвува својот докторат на Goldsmiths College при Лондонскиот универзитет.

Како куратор и истражувач добила повеќе стипендии: Research Support Grant, Arts Link Grant (1997) и Getty Curatorial Reserch (1999) Grant (2001). Од крајот на осумдесеттите објавува критички и теоретски текстови за современата уметност во повеќе стручни списанија (Кинопис, Културен живот, Големото стакло, Siksi, Index, Nu, Springerin, Flash Art, Agfterimage, Curare, Блесок), а уцествувала и на повеќе меѓународни конференции. Како куратор остварила околу 50 индивидуални и групни локални и меѓународни проекти во Скопје (Мали големи приказни 1998, Секогаш веќе апокалипса 1999, Зборови – објекти – дела 2000, Капитал и пол 2001), Истанбул (Writing and Differance 1992, Self and Other 1994, Desiring Machines 1997, Always Already Apocalypse 1999), Providence-USA (Liquor Amnii II 1997), Stockholm (Little Big Stories 1998), Berlin,Stuttgart and Bonn (Correspondencies 2001).

Related Articles