Слаѓан Липовец

/Слаѓан Липовец
Слаѓан Липовец 2018-08-21T17:17:55+00:00

Project Description

Слаѓан Липовец (1972) своите поетски, прозни и новинарски трудови ги објавува во домашни и странски, печатени и електронски списанија и весници.
Застапен е во збирката стихови Последната топла ноќ, заедно со Евелина Рудан и Денис Перичиќ (2002). Ја објавил книгата Емили Дикинсон во мојот град во 2003. Учесник е, иницијатор и водител на разни проекти во областа на современата култура, член е на редакцијата на списанието за книжевност Кворум.
Живее на релација Загреб–Дереза.

Related Articles