Славица Гаџова

/Славица Гаџова
Славица Гаџова 2018-08-21T17:17:59+00:00

Project Description

Славица Гаџова (1984, Битола) е дипломиран филолог по Општа и компаративна книжевност и постдипломец на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје. Се интересира за проблемот на релативноста на гледната точка во книжевноста и нејзината зависност од концептите на моќ, знаење и вистина. Во фокусот на нејзиниот научен интерес влегуваат и интермедијалните релации на романот и филмот, историографската и политичката метафикција. Работи како надворешен соработник во Институтот за македонска литература – Скопје. Пишува есеи, поезија и кратка проза. Зборува англиски и шпански јазик.

Related Articles