Силвана Димитровска

/Силвана Димитровска
Силвана Димитровска 2018-08-21T17:17:50+00:00

Project Description

• Родена на 16.05.1976 година во Скопје
• Дипломира на Институтот за Филозофија на Филозофскиот Факултет при Универзитетот Светите Кирил и Методиј во Скопје во 2001 година
• Моментално е втора година на постдипломски студии по филозофија на Филозофскиот факултет во Скопје и корисник на стипендија за постдипломски студии од Министерството за образование и наука на Република Македонија
• Учесник е на Логичкото атеље и Византолошкиот кружок и помлад асистент-истражувач на проектот Македонска логичка терминологија при Институтот за филозофија
• Области на интерес: методологија и епистемологија, философија на науките, философија на јазикот, византиска философија
• E-mail: evharisto2000@yahoo.com

Related Articles