Румена Бужаровска

/Румена Бужаровска
Румена Бужаровска 2018-08-21T17:17:57+00:00

Project Description

Румена Бужаровска е родена во 1981 година во Скопје. Работи како доцент на Катедрата за англиски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Се занимава со книжевен превод и е автор на две збирки раскази, Чкртки (Или-или, 2007) и Осмица (Блесок, 2010).

Румена Бужаровска е уредничка на Блесок Проза.

Related Articles