Петар Волнаровски

/Петар Волнаровски
Петар Волнаровски 2018-08-21T17:17:49+00:00

Project Description

Роден е во Битола, Р. Македонија, на 10 Октомври, 1968 година.
Дипломирал на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на Катедрата за Општа и компаративна литература. Магистрант е на истата Катедра.
Работи како филмолог во Кинотеката на Македонија.
Објавува проза, есеи, книжевна и филмска теорија во периодиката и во разни други списанија и медиуми. Исто така, член е на редакцијата на списанието за филмска историја и теорија „Кинопис“.
Објавени дела:
Граница – Култура, 1995. (книга на научно-фантастични новели и раскази)
Психотопија – Магор, 2001. (роман)
e-пошта: petar.volnarovski@uklo.edu.mk

Related Articles