Огнен Чемерски

/Огнен Чемерски
Огнен Чемерски 2018-08-21T17:18:27+00:00

Project Description

Огнен Чемерски (1974 – 2017, Скопје) – преведувач, толкувач, лектор и асистент по англиски јазик и теорија на преведување при Катедрата за англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Неговото капитално дело е преводот Моби Дик од Херман Мелвил на македонски јазик, а превел и дела на Вилијам Батлер Јејтс, Џон Китс, Рут Падел и Дејвид Халперин. Автор е на делото Триста ветрила во издание на Блесок.

Related Articles