Нина Милева

/Нина Милева
Нина Милева 2018-08-21T17:18:18+00:00

Project Description

Родена е на 16 септември 1992 година во Скопје, каде завршува основно и средно образование. Го продолжува своето образование на универзитетот во Амстердам, каде во моментов е во втората година од своите студии. Фокусот на нејзините студии е во полето на меѓународно право и политикологија, со секундарни студии во полето на литература. Добитник е на студентски стипендии за средно како и универзитетско образование, и воедно работни стипендии за летни работилници.

Related Articles