Михаил Зелер

/Михаил Зелер
Михаил Зелер 2018-08-21T17:18:09+00:00

Project Description

Михаел Зелер е автор на Пропаднато наследство: Германска (И)Сторија (1986), Човекот кој пак доаѓа (1990), Кафé Европа (1994), и Кроп: Одмазда (1996), како и на многу раскази, есеи и песни.

Related Articles