Мира Беќар

/Мира Беќар
Мира Беќар 2018-08-21T17:18:21+00:00

Project Description

Мира Беќар е докторанд на Универзитетот Пердју во САД, а вработена е како виш лектор на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј,“ Р. Македонија. Нејзината област на проучување се применетата лингвистика и студиите поврзани со пишување и комуникација на втор и странски јазик. Предавала јазик и пишување на Универзитетот Пердју на интернационални студенти, а ги предава истите вештини на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески“ веќе 11 години. Публикува на македонски и англиски. Како применет лингвист, нејзините интереси варираат од областа на дискурс анализата, преку пишувањето на странски јазик до истражување на врската меѓу јазикот и општествената интеракција.

Related Articles