Лидија Митоска

/Лидија Митоска
Лидија Митоска 2018-08-21T17:18:23+00:00

Project Description

Лидија Митоска – Ѓорѓиевска е родена во Прилеп, во 1984 година. Дипломира на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на Катедрата за англиски јазик и книжевност, насока преведување. Своето образование го дооформува на постдипломските студии при Филолошкиот факултет во Скопје, на студиската програма наука за книжевноста, како и на програмата за книжевност на Универзитетот Сапиенца во Рим, Италија. Работи како преведувач и како предавач по англиски јазик, а од 2014 година работи како драматург во НТ Војдан Чернодрински – Прилеп.

Related Articles