Лидија В. Кекеновска

/Лидија В. Кекеновска
Лидија В. Кекеновска 2018-08-21T17:17:43+00:00

Project Description

родена на 18 јуни 1972 во Скопје.
Апсолвент е на Правниот факултет, на групата Политички науки. Со пишување поезија интензивно започнува во средношколските денови. Има објавувано свои песни во гласилото на Филолошкиот факултет „Лоза“.
Нејзината прва книга е во подготовка.

Related Articles