Ламија Милишиќ

//Ламија Милишиќ
Ламија Милишиќ 2023-03-14T14:39:10+00:00

Project Description

Ламија Милишиќ, литературен критичар и теоретичар. Родена е во 1995 година во Сараево, каде што дипломирала филозофија и компаративна книжевност. Добитничка е на наградата за најдобар студент на Филозофскиот факултет на УНСА и Златната значка на УНСА. Нејзини есеи, текстови од книжевната теорија, критики и научни трудови се објавени во различни регионални списанија и портали. Таа е посветена на книжевни теоретски теми од областа на онтологијата на книжевните ликови, наратологијата и семиологијата и истражува начини за преведување на книжевните форми во други медиуми, како што се филмот и видео игрите. Секретар е П.Е.Н. Центар во Босна и Херцеговина од 2020 година и извршен директор на Меѓународниот фестивал за литература Букстан од 2022 година.

 

Related Articles