Ладислав Цветковски

/Ладислав Цветковски
Ладислав Цветковски 2018-08-21T17:18:00+00:00

Project Description

ЛАДИСЛАВ ЦВЕТКОВСКИ
Роден:
1965 во Скопје, Република Македонија

Адреса:
Франклин Рузвелт 72/11, 1000 Скопје
Телефон:
+389 (0)2 3166 734
Email:
ladislav.cvetkovski@t-home.mk
http://www.ladislavcvetkovski.blogspot.com/

Образование:

1990 – Дипломира на Универзитетот Св Кирил и Методиј на Факултетот за ликовни уметности во Скопјe.
2003 – Магистрира на Универзитетот Св Кирил и Методиј на Факултетот за ликовни уметности во Скопје.
2007 – Се здобива со звање Доцент на Универзитетот Св Кирил и Методиј на Факултетот за ликовни уметности во Скопје
2008 – Усовршување во областа на Теорија на боја и Метрика на боја на Универзитетот во Марибор, Словенија

Работи како графички дизајнер и како универзитетски професор. Во текот на целото работно искуство интензивно работи и ги истражува технолошките и изразните можности на електронските медиуми, за да во последно време се фокусира на дигиталната технологија. Како резултат на тоа истражување произлегоа магистарскиот труд и изложбите во периодот меѓу 2002-2009.


ИЗЛОЖБИ:


Самостојни изложби:

2002 – Крањ, Република Словенија, Галерија Дом
2003 – Скопје, Музеј на современата уметност
2004 – Скопје, Музеј на град Скопје
2004 – Скопје, Француски културен центар
2005 – Битола, Уметничка галерија – Битола
2006 – Скопје, Музеј на град Скопје, Отворено графичко студио, заедно со Евгениј Пантев
2007 – Битола, НУ Завод и музеј – Битола, Културен центар – Магаза, Битола
2009 – Скопје, Музеј на Град Скопје


Групни изложби:

1989 – Изложба на млади сликари, Дом на АРМ, Скопје
1990 – 7. Триенале на графика, Битола
1990 – Есенски ликовен салон, 68 македонски автори, мал формат, Галерија Глам, Скопје
1991 – 3. Биенале на младите, Музеј на современата уметност – Скопје
1992 – Нова генерација на ДЛУМ, Галерија ДЛУМ, Скопје
1997 – 4.Триенале на графики од мал формат во Шамалие, Франција
2001 – Сува игла, Галерија на ДЛУМ, Скопје
2004 – Осјек, Млада македонска графика, Фоаје Хрватског Народног казалишта – Осјек
2005 – Зимски салон на ДЛУМ, Музеј на град Скопје, Скопје
2006 – Графички имагинации, Музеј на град Скопје, Скопје
2006 – Зимски салон на ДЛУМ, Музеј на град Скопје, Скопје
2007 – Зимски салон на ДЛУМ, Музеј на град Скопје, Скопје
2007 – Стар простор – нова линија, Галерија Магаза, Битола
2008 – 9-то Меѓународно биенале на минијатурна умнетност, Горњи Милановац, Србија


Награди:

1991 – Награда за цртеж на Третото биенале на млади уметници, Музеј на современата уметност – Скопје
2005 – Награда за најдобро дизајнирана публикација во 2004 за монографското издание „Икони на Музејот на Македонија“, доделена од Институтот отворено општество Македонија
2008 – Откуп на дело од страна на Музејот на Современата уметност – Скопје

Related Articles