Иван Херцег

/Иван Херцег
Иван Херцег 2018-08-21T17:18:02+00:00

Project Description

Иван Херцег, поет, прозаист и уредник, роден е 1970 година во Крапина. Студирал кроатистика на Филозофскиот факултет во Загреб, а моментно работи како редактор во Јутарњи лист. Песните му се преведувани на полски, унгарски, македонски и словенечки јазик.
Застапен е во прегледи, панорами и антологии на современата хрватска поезија.
Извршен уредник е во списанието Поезија и уредник во Библиотеката на списанието Поезија.

Ги објавил книгите песни: Нашите други имиња (1994), Ноќ на асфалтот (1996), Снимки на земните воздишки (1997), Ангели во корота (2004), Неправилности (2007).

Награди:
1994 г. – Горан (СКУД И.Г. Ковачиќ)
1996 г. – Здравко Пуцак (Град Карловац)

Related Articles