Иван Коленич

/Иван Коленич
Иван Коленич 2018-08-21T17:18:01+00:00

Project Description

Иван Коленич (1965) – поет и прозаист. Во неговите дела се чувствува интензивното и сензитивното преживување на личните егзистенцијални и љубовни трауми, изразени со помош на емоционално сложени мисловни слики. Дебитирал со стихозбирката Донесено со бурата (1986), по која следеа уште поетските книги Коренчињата на невидливоста (1994), Не спиеш и нежно порекнуваш (1997). Втората фаза во неговото творештво се согледува во динамичниот интелектуален гест на лирскиот јунак (вклучување метатекстуалност: инспирација од античките митови, светската литература, џезот, популарната музика, жанровски дневнички варијации, методи на асоцијативност итн.) во книгите Rock and roll (1990), Привлечните игри на аристократијата (1991) и Сластите на анархијата (1993). Слична поетика преферира и во неговите прозни објави: Да се молчи (1992), Нарушување на рајот (1993), Една насмевка е доволна (1999) и Кажи му збогум на поетскиот пев (2004).

Related Articles