Зоран Илиќ

/Зоран Илиќ
Зоран Илиќ 2018-08-21T17:17:57+00:00

Project Description

Зоран Илиќ е роден во Крагуевац, Србија, 1955 година. Со своите раскази е присутен во српската периодика од 1989 година. Бил уредник во „Књижевна реч“ (Белград) и „Албум“ (Сараево).
Ги објавил книгите раскази: Едноставна и други приказни (1997), Виртуелна девојка (2003) и Незавршени раскази (2005).
Живее во Белград.

Related Articles