Зоран Зафировски

/Зоран Зафировски
Зоран Зафировски 2018-08-21T17:17:54+00:00

Project Description

Роден е на 14.12.1976 год. во Куманово.
Дипломирал 2001 год. на Филолошкиот факултет во Скопје, на катедрата за општа и компаративна книжевност.

Related Articles