Жарко Кујунџиски

/Жарко Кујунџиски
Жарко Кујунџиски 2018-08-21T17:17:51+00:00

Project Description

Жарко Кујунџиски (р. 1980, Скопје), студент на четврта година на Катедрата по општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“. Во периодиката објавува проза и есеи. Добитник на десетина награди на различни конкурси за краток расказ, есеи и драмски текстови. Нема самостојна публикација. Во периодот 1998-2000 година работел како режисер со неколку аматерски театарски групи. Се занимавал и со новинарство, соработувајќи со разни весници и списанија („Дневник“, „Млад борец“, „Кинопис“, „Профил“, „Студентски збор“, „Наш свет“). Моментално ја извршува функцијата на главен и одговорен уредник на „Лоза“, списанието на студентите на Филолошкиот факултет.

Related Articles