Еротизмот во македонската ликовна уметност

/Еротизмот во македонската ликовна уметност