Елизабета Баковска

//Елизабета Баковска
Елизабета Баковска 2018-09-20T13:46:13+00:00

Project Description

Елизабета Баковска (1969). Дипломирала и магистрирала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на Катедрата за англиски јазик и книжевност. Докторирала на тема од областа родови студии на Институтот Евро-Балкан. Главен уредник на електронското списание за култура и литература Блесок (www.blesok.mk). Преведува, пишува поезија, проза и книжевна теорија и критика.

На македонски јазик ги превела Надин Гордимер, Вилијам Фокнер, Бора Ќосиќ, Давид Албахари. Нејзина поезија, проза и критички текстови се преведени и објавени на англиски, шпански, романски, бугарски, словенечки, српски, црногорски јазик.

Објавени книги:
Житие на нашата љубов, поезија (Маседониа Прима, 2003)
Четири годишни времиња: раскази за суштински нешта, раскази (Блесок, 2004)
Состојби на духот и телото по триесеттата, поезија (Блесок, 2005)
На пат кон Дамаск, роман (Слово, 2006)
Варварите сè уште пишуваат поезија, поезија (самостојно издание, 2015)
Сопствена соба, сопствено гето: женското писмо во современата македонска проза, книжевна теорија/критика (самостојно издание, 2016)

Related Articles

Автор

Translator