Душко Наневски

/Душко Наневски
Душко Наневски 2018-08-21T17:17:46+00:00

Project Description

поет, литературен критичар и есеист. Роден е во село Шлегово, Кратовско, 1929 година. Завршил филозофски факултет. Работел како виш научен соработник во Институтот за македонска литература во Скопје. Починал 1994 година. Член на ДПМ од 1959 година.
Автор е на делата: Македонска поетска школа (есеи и критики, 1977), Раѓање на метафората (поетски истражувања, 1982), Самовилското коњче (македонски бајки, авторизирана верзија, 1978), Знаци од азбуката (елиптики, поезија, 1982), Поетот Рацин (монографија, 1983), Критички илуминации (есеи и критики, 1984), Охридска поема (поезија, 1985), Поетика на јазикот – етиди (1988), Интегрална поетика (1993). Ги подготвил антологиите: Љубовни народни песни (1971) и Црниот славеј (антологија на современата македонска поезија, 1977).
Добитник е на наградите“ „Кочо Рацин“ и „Златен венец“ на експерименталните сцени во Сараево за сценската верзија „Димна Јуда“ (1974).

Related Articles