Драшко Митриќески

/Драшко Митриќески
Драшко Митриќески 2018-08-21T17:17:50+00:00

Project Description

Драшко Митриќески е автор на Вовед во Будистичката Медитација (Табернакул, 1997), Bhagavad Gãtà (Табернакул, 1998), Bodhicaryavatara Табернакул, 1999), Målamadhyamikakàrikà (во печат), како и на повеќе студии и есеи објавени во земјата и во странство. Се занимава со критичко истражување на Религиите од Исток. Поле на негов посебен интерес е Будизмот, со потесни специјализации во Мадјамика Школата. Живее во САД.

Related Articles