Дарко Мораитов

/Дарко Мораитов
Дарко Мораитов 2018-08-21T17:17:56+00:00

Project Description

Дарко Мораитов е роден на 30.04.1971 година во Скопје.
Професионално се занимава со фотографија од 1997 година.
Почетокот на неговата кариера беше во неделникот Старт, потоа како уредник на фотографија во неделникот Зум.
Во моментов е уредник на фотографија во неделникот Форум.
Учествувал на повеќе домашни и меѓународни изложби и освоил повеќе награди, меѓу кои позначајна е првата награда за поединечна фотографија на Денови на македонската фотографија во 1999 година.
Во 2000 година престојуваше на усовршување од областа на фотографијата на Универзитетот во Колумбија, САД.

Related Articles