Гоце Наневски

/Гоце Наневски
Гоце Наневски 2018-08-21T17:18:00+00:00

Project Description

ГОЦЕ НАНЕВСКИ (1974, Скопје)
Во 1996 дипломира на ФЛУ Скопје; во 2002 магистрира, а од 2004 работи како асистент на ФЛУ Скопје
Контакт:
Фуштанска 33б, 1000 Скопје
+ 389 2 3178 494
Е- пошта: gocenanevski@yahoo.com

2008 Сараево, БиХ, Педесет или Педесет 2, Галерија Препород
2007 Њујорк, САД, Континуирани дистрибуции на веројатноста, Gallery MC;
2007 Пловдив, Бугарија, „Континуирани дистрибуции на веројатноста“, Стара бања
2006 Скопје, Педесет или Педесет, МСУ

Related Articles