Георги Константинов

/Георги Константинов
Георги Константинов 2018-08-21T17:17:51+00:00

Project Description

Георги Константинов е роден во 1943 год. во Плевен, Бугарија. Дипломирал на Софискиот универзитет. Работи како уредник во повеќе значајни бугарски списанија за литература.
Поетски книги: Насмевката е мојот капитал (1967), Неписмено срце (1978), Друштвен самотник (1982), Во состојба на будна кома (1996), Дрво и птица (1999); изборот од неговата поезија Те сакам дотука бил распродаден во 25.000 примероци.
Награди: Национална награда за поезија (1979, 1983), Medalica Pontifia, Ватикан (1996) и др.

Related Articles

Автор