Владимир Шопов

/Владимир Шопов
Владимир Шопов 2018-08-21T17:17:47+00:00

Project Description

поет, раскажувач, писател за деца. Роден е на 16 декември 1948 година во Белград. Починал на 23 алрил 2000 година во Скопје. Завршил Правен факултет во Скопје. Работел во Владата на Република Македонија.
Автор е на книгите: Луцидна интервала (1970), Од век на век сe така со лева нога со десна рака (поезија, 1973), Фату (поезија, 1976), Заратустра во Делфи (поезија, 1978), Јас, фетус (поезија, 1983), Креда (поезија за деца, 1983), “Alchemia” (андор. благо) (поезија, 1986), Winter Song (1988), Запис и сништа за Александра Магнум (романизирана биографија, 1997).

Related Articles