Владимир Мартиновски

/Владимир Мартиновски
Владимир Мартиновски 2019-04-17T07:42:10+00:00

Project Description

Владимир Мартиновски (Скопје, 1974) е поет, раскажувач, есеист, книжевен критичар, преведувач. Работи како редовен професор на Катедрата за општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.

Автор на поетските книги: *Морска месечина *(2003), *Скриени песни *(2005), *И вода и земја и оган и воздух *(2006), *Квартети *(2010), *Побрзај и почекај *(2011), *Пред и по танцот *(2012), *Вистинска вода *(2014), *Внатрешни планини *(2016) и *Сонувани и будни песни *(2017).

Објавил три книги со хаибуни: *Ехо од бранови *(2009), *Мачка во магла *(2016) и *Небо без ѕвезди *(2016). Автор и на книжевно-теориските книги: *Од слика до песна *(2003), *Споредбени триптиси *(2007), *Les Musées imaginaires* (2009), *Слики за читање* (2009), *Споредбени диптиси *(2011), *Зоон поетикон* (2013), *Narro ergo sum* (2015) и *Поетски (ре)визии *(2018).

Добитник на неколку книжевни награди: „Браќа Миладиновци“ (за поезија), „Нова Македонија“ (за расказ) и „Димитар Митрев“ (за книжевна критика). Неговите песни се објавени на дваесетина јазици.

Потпретседател е на Македонскиот ПЕН.

Related Articles