Васе Манчев

/Васе Манчев
Васе Манчев 2018-08-21T17:17:53+00:00

Project Description

Васе Манчев, раскажувач, романсиер, поет, драмски писател, преведувач. Роден е на 20 февруари 1949 година во с. Робово, Струмичко. Завршил Филолошки факултет во Белград. Доктор по филолошки науки. Бил уредник на списанието „Разгледи“, пратеник во Собранието на Република Македонија, директор на НУБ „Климент Охридски“.

Автор е на книгите: Суша и душа (раскази, 1977), Подгорен корен (раскази, 1979), Клето лето (раскази, 1983), Јадигар (драма, 1984), Кршалнига (драма, 1984), Бледица (драма, 1985), Чинки (раскази, 1987), Подигравки (драми, 1988), Инакво лице (роман, 1988), Тажни свечености (избор раскази, 1988), Насушна сушност (раскази, 1989), Залудни раскази (1993), Големи богови, мали богови и привиденија (поема, 1994), Свирепа вечност (поезија, 1995), Измислена душа (раскази, 1996), Амин (роман, 1998), Сиреч (раскази, 1998), Волшебно време (раскази, 2000).

Добитник е на наградите: Рациново признание, Нова Македонија, Стале Попов.

Related Articles