Ана Јакимска

/Ана Јакимска
Ана Јакимска 2018-08-21T17:18:15+00:00

Project Description

Ана Јакимска (1988) дипломирала Општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје со посебен интерес за компаративата како методологија на проучување на односите меѓу уметностите. Студент е на додипломските студии на катедрата по Драматургија, како и на последипломските студии на катедрата за филмска режија на ФДУ во Скопје.

Related Articles