Ана Стојаноска

/Ана Стојаноска
Ана Стојаноска 2018-08-21T17:17:55+00:00

Project Description

Д-р Ана Стојаноска (1977, Прилеп) – театролог. Асистент по предметот македонска драма и театар на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Дипломира на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје (2001). Завршува постдипломски студии по театрологија, магистрира (2003) и докторира (2007) на ФДУ. Од 2002 година работи како истражувач-координатор на Институтот за театрологија при ФДУ.
Објавува студии и есеи во македонската периодика. Пишува и раскази. Учествувала на повеќе научни симпозиуми и работилници од областа на театролошката наука. Приредувач е на книгата Драми од Дејан Дуковски (2002). Еден од авторите и приредувач на делот Факти од монографиите: Илија Милчин (прир. Јелена Лужина, 2003) и Петре Прличко (прир. Јелена Лужина, 2004).

Related Articles