Ана Димишковска – Трајаноска

/Ана Димишковска – Трајаноска
Ана Димишковска – Трајаноска 2018-08-21T17:17:49+00:00

Project Description

Ана Димишковска – Трајаноска, родена во Скопје, 1971,

Објавила Соцветија, (поезија, Темплум, 1994).
Асистент на Катедрата за филозофија на Филозофскиот факултет во Скопје. Магистрирала на тема Прагматиката и теоријата на аргументацијата, (Ѓурѓа, 2001)
Ана Димишковска – Трајаноска била уредник на Блесок Есеи
е-пошта: ananke27@hotmail.com

Related Articles