Александра Јурукоска

/Александра Јурукоска
Александра Јурукоска 2018-08-21T17:18:26+00:00

Project Description

Александра Јурукоска е родена во 1986 во Скопје. Дипломира на Катедрата за англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје каде подоцна и магистрира. Магистерскиот труд „Екфразата како реторичко средство во поезијата на Вилијам Карлос Вилијамс и Валас Стивенс“ е прв пообемен труд на македонски јазик посветен на поезијата на двајцата автори и втор од ваков вид во македонската критика од областа на поетската екфраза.

Related Articles